Federatia Romana de Scrabble

Asociații românești de Scrabble

Federația Română de Scrabble

Sigla Federatiei Romane de Scrabble
Sigla Federatiei Romane de Scrabble 1990

27 ianuarie 1990. La Bucureşti, în sediul F.R. Şah din str. Oţetari nr. 2, se desfăşoară ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ DE CONSTITUIRE A FEDERAŢIEI ROMÂNE DE SCRABBLE.
Iniţiativa convocării Adunării generale a avut-o Secţia Centrală de Scrabble, după o serie de discuţii dintre conducerea acesteia cu conducerea Ministerului Sportului, minister înfiinţat după Revoluţia din Decembrie 1989.

Proces verbal

În deschiderea adunării a luat cuvântul dl. Prof. Gheorghe CANDEA, secretarul Federaţiei Române de Şah. La sugestia domniei sale, s-au făcut propuneri pentru alegerea unui secretariat al adunării şi a unei comisii de validare a voturilor. Au fost propuşi Ştefan PALL şi Dorina ARHIP pentru a întocmi procesul verbal, Ninel ALDEA şi Matei GALL pentru comisia de validare. Dl. Gheorghe CANDEA a propus ca Biroul federal care va fi ales să fie format din 7 persoane: preşedinte, vicepreşedinte, secretar şi 4 membri. Propunerea a fost acceptată de Adunarea generală.
În continuare, Ninel ALDEA, responsabilul Comisiei Centrale de Scrabble din cadrul F.R. Şah, a prezentat scopul adunării: constituirea Federaţiei Române de Scrabble, în cadrul Ministerului Sporturilor. De asemenea a prezentat demersurile făcute de Comisia Centrală de Scrabble de pe lângă F.R. Şah pentru înfiinţarea F.R. Scrabble. Au fost citite în Adunarea generală:
– materialul prezentat Ministerului Sporturilor;
– proiectul de statut al F.R. Scrabble.
Au fost cerute participanţilor la Adunarea generală propuneri de îmbunătăţire a statutului prezentat.
Tinel ALDEA a propus să se formeze o comisie pentru elaborarea statutului şi a regulamentului de organizare a F.R. Scrabble, să se limiteze numărul comisiilor de lucru pe probleme la 7,acestea fiind: comisia de apel, tehnico-ştiinţifică, de competiţii şi de disciplină, de propagandă, informatizare şi educaţie, cea economică, de evidenţă şi clasificare şi colegiul central de arbitri.
preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul, precum şi colegiul central de arbitri să fie nejucători şi să nu intre în componenţa comisiilor de lucru pe probleme;
să se organizeze pregătirea copiilor şi a juniorilor;
să se modifice sistemul competiţional (4 concursuri obligatorii);
campionatul pe echipe să se joace în două etape (tur-retur).
Dan ŞTEFĂNESCU a cerut să aibă independenţa totală în publicistică şi în organizarea unor concursuri locale; alte propuneri sunt anexate la procesul verbal.
Lucian GAVRILEŢEANU s-a oferit să prelucreze pe calculator date privind clasificarea şi evidenţa jucătorilor.
În continuare Ninel ALDEA a arătat că fondurile oferite de Ministerul Sporturilor vor fi utilizate pentru închirierea unui sediu pentru F.R. Scrabble, pentru plata unui secretar al federaţiei, pentru un abonament şi pentru întreţinerea sediului. De asemenea, a făcut propuneri pentru obţinerea unor venituri suplimentare (din cotizaţii şi taxe de afiliere, înfiinţarea unei edituri proprii federaţiei, coordonarea producţiei standard) care vor fi utilizate pentru multiplicarea materialelor de concurs, vor veni în ajutorul tuturor cluburilor de scrabble din toată ţara, consolidând şi sporind baza lor materială.
A fost discutat programul competiţional al anului 1990, care va fi următorul:

Cupa României, Piatra Neamţ 30.04.- 02.05.;

Campionatul Individual Divizia A:
Ploieşti 23-25.03
Bucureşti 01-03.06
Braşov 10-12.08
Târnăveni 07-09.09
Buşteni 16-18.11

Divizia B:

Zona I
Buşteni 16-18.03
Tg. Jiu 13-15.04
Târgovişte 25-27.05
Olteniţa 31.08-02.09
Craiova 26-28.10
Zona a II-a
Braşov 06-08.04
Hunedoara 20-22.07
Târnăveni 07-09.09
Deva 02-14.10
Zona a III-a
Piatra Neamţ 04-06.06
Paşcani 13-15.09
Buzău 14-17.09

Concursul Naţional de Scrabble pentru Copii va avea loc la Târgovişte, între 10-12.04.1990.
S-au mai supus la vot două variante de participare a jucătorilor de scrabble la concursurile campionatului individual: participarea la 4 concursuri din 5 sau la 5 concursuri din 5. Au fost întrunite mai multe voturi pentru cea de-a doua variantă (17), decât pentru prima (15).
A fost supus Adunării generale, de către dl. Ninel ALDEA, proiectul de Regulament al F.R. Scrabble.
S-a trecut apoi la alegerea prin vot secret a conducerii F.R. Scrabble; această parte a adunării a fost condusă de dl. Gheorghe CANDEA.
Pentru funcţia de preşedinte au fost propuşi: Dan URSULEANU (nu s-a prezentat), Vasile POPA, Ştefan PALL, Ioan ROMAN, Ninel ALDEA (nu a fost de acord), Matei GALL, Dan GHINESCU (nu a fost de acord), Niculae MIHAI. Deoarece nici unul din candidaţii care au întrunit, în ordine, cel mai mare număr de voturi (Ştefan PALL – 18; Dan URSULEANU – 8) nu întrunise condiţia ca numărul de voturi să fie majoritar, s-a trecut la al doilea tur de scrutin, în urma căruia Ştefan PALL a fost ales cu 34 voturi.

Pentru funcţia de vicepreşedinte au rămas aceiaşi candidaţi; în plus, a fost propus Vasile NICHIFOROV. Întrucât Vasile POPA a întrunit 17 voturi, iar Matei GALL 15, s-a trecut la al doilea scrutin, în urma căruia Matei GALL a fost ales vicepreşedinte cu 23 voturi.
Pentru funcţia de secretar general al F.R. Scrabble, singura propunere a fost pentru Ninel ALDEA, care a fost ales în unanimitate de adunarea generală.
Înainte de a începe votarea membrilor biroului federal, Ninel ALDEA a propus ca din comitetul federal să facă parte preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul federaţiei, ceilalţi membri ai biroului federal, ca şi responsabilii secţiilor judeţene, preşedinţii consiliilor şi colegiilor pe probleme şi unii jucători fruntaşi.
Adunarea generală şi-a exprimat acordul prin vot deschis.

F. R. Scrabble 1990 Biroul Federal in sedinta la Busteni, Gura Diham
F. R. Scrabble 1990 Biroul Federal in sedinta la Busteni, Gura Diham; Matei Gall, Dan Ghinescu, Stefan Pall, Dorina Arhip, Vasile Popa, Ninel Aldea.

Pentru alegerea celorlalţi membri ai biroului federal, în afara propunerilor făcute anterior pentru funcţia de preşedinte, au mai fost propuşi: Florin BĂLĂNESCU, Gabriel ENE, Aurel COMAN, Dorina ARHIP, Dan GHINESCU, Claudia MIHAI, Sergiu DRĂGUŢ, Tinel ALDEA, Iuliana DUMITRESCU, Ruxanda VASILIU, Tudor CANŢER şi Dan Ştefănescu. Primii în ordinea numărului de voturi au fost: Vasile POPA (28), Dan GHINESCU (24), Dorina ARHIP (20), Dan URSULEANU (17), rezervă Florin BĂLĂNESCU (15).
Menţionăm că la această adunare au participat 45 persoane, reprezentând jucători de scrabble din Bucureşti, Braşov, Ploieşti, Olteniţa, Piatra Neamţ, Târnăveni, Craiova, Petroşani, Arad, Constanţa, Tg. Jiu, Deva, Târgovişte, Iaşi, Piteşti, Buzău, Buşteni. Lista lor a fost anexată la procesul verbal.
În încheiere, Gheorghe CANDEA şi Ninel ALDEA au felicitat participanţii pentru atmosfera de corectitudine, disciplină şi competenţă în care s-a desfăşurat adunarea, urând succes în activitatea viitoare nou-înfiinţatei Federaţii Române de Scrabble din cadrul Ministerului Sporturilor.

27 ianuarie 1990

Întocmit,

Ştefan PALL
Dorina ARHIP

 

Scrabble Duplicat la ISC, 26 ianuarie 2020

Meciuri memorabile de Scrabble, Duplicatul zilei 26 ianuarie 2020.

Scrabble Duplicat Eliptic

Scrabble Duplicat Eliptic, Internet Scrabble Club, ISC, 26 ianuarie 2020.

Arena: Internet Scrabble Club, ISC.

Data: 26 ianuarie 2020.

Depunerile-top:

 1. H2 INGROPI 100
 2. 5E VITRUIN0D 110
 3. J2 GENICE 34
 4. 8A REVOCASI 98
 5. B8 EROISMUL 76
 6. 15A SLUJBE 99
 7. 4L AFIX 66
 8. C6 INVATATA 103
 9. 14F HISPIDA 121
 10. 15A SLUJBELE 83
 11. 15J MAMELA 65
 12. N4 INFRUPTE 84
 13. B2 TALUZ 99
 14. L7 CRU0NTARAM 74
 15. 11E SACERDOT 86
 16. 10F BEC 61
 17. O1 INOX 39
 18. M2 PUF 22

Top = 1420 puncte

 Clasamentul:

1.Lorelei

 • Internet Scrabble Club

3. Mihai Zburlea, Ag008

 • Internet Scrabble Club

6. Daniel Baran, Nileda

 • Internet Scrabble Club.

Daniel Baran, Nileda

7. Cristina Antihi, Antihic

 • Internet Scrabble Club

9. Alegna22

 • Internet Scrabble Club.

Alegna

Cuvinte rare:
Zaruri in configuratia ec, 1:1
Zaruri Las Vegas Club in configuratia 1:1, ec.

EC

GENICE

VITRUIND

SACERDOT

HISPIDA

Definiții de la Dexonline.ro.

 

Scrabble Duplicat la ISC, 25 ianuarie 2020

Meciuri memorabile de Scrabble, Duplicatul zilei 25 ianuarie 2020.

Scrabble Duplicat

Scrabble Duplicat, Internet Scrabble Club, ISC, 25 ianuarie 2020.

Arena: Internet Scrabble Club, ISC.

Data: 25 ianuarie 2020.

 Clasamentul:

1. Cristian Soare, Zdro

 • Clubul Sportiv CSM București.

 

5. Mihai Zburlea, Ag008

 • Internet Scrabble Club

Cuvinte rare:
Luffa - Egyptian Loofah - Luffa Cylindrica - Sponge Plant
Lufa – Luffa – Egyptian Loofah – Luffa Cylindrica – Sponge Plant. Fotografie de la en.wikipedia.org.

LUFE

VEL

PODOBIEI

FIS

SCOACE

PENAU

TURBUREI

Definiții de la Dexonline.ro.

 

Scrabble Duplicat la ISC, 24 ianuarie 2020

Meciuri memorabile de Scrabble, Duplicatul zilei 24 ianuarie 2020.

Scrabble Duplicat Joker

Scrabble Duplicat Joker, Internet Scrabble Club, ISC, 24 ianuarie 2020.

Arena: Internet Scrabble Club, ISC.

Data: 24 ianuarie 2020.

Depunerile-top:

 1. H8 PLAIVAZ0 94
 2. 15D VAM0PE 135
 3. G11 NE0G 48
 4. E8 TRA0NTITA 64
 5. 8H PUSTNI0CE 77
 6. M7 BIFOCAL0E 128
 7. L6 CA0NURILE 92
 8. O1 RASPU0NDE 83
 9. D6 OCAI0REA 76
 10. 15J OC0HISE 96
 11. 2J BODE0GA 80
 12. C9 JUS0TUL 78
 13. 3J AFI0X 81
 14. 5B DEPRIN0D 77
 15. 1D SONTIRA0 81
 16. 6F MUIA0M 44

Top = 1334 puncte

 Clasamentul:

3.Centura Neagră Cristian Isop, Meikyo

 • Clubul Sportiv Columna Drobeta-Turnu Severin

4. Cimina9

 • Clubul: Internet Scrabble Club.
Cimina9

7. Cristina Antihi, Antihic

 • Internet Scrabble Club

10. Iulia NeacsuMejuly

 • Clubul Sportiv C.S.M. București.

 

11. Cristian Soare, Zdro

 • Clubul Sportiv CSM București.

Cuvinte rare:

OCAIREA

PLAIVAZ

CANURILE

SONTIRA

AB

Japan 1 Sen 1916 - 1938
Japonia 1 Sen 1916 – 1938. Fotografie de la coinquest.com.

SEN

Definiții de la Dexonline.ro.

 

Scrabble Duplicat la ISC, 23 ianuarie 2020

Meciuri memorabile de Scrabble, Duplicatul zilei 23 ianuarie 2020.

Scrabble Duplicat

Scrabble Duplicat, Internet Scrabble Club, ISC, 23 ianuarie 2020.

Arena: Internet Scrabble Club, ISC.

Data: 23 ianuarie 2020.

Depunerile-top:

 1. H4 PUNEAU 18
 2. 8A PR0OFETEA 119
 3. D6 COFETURI 80
 4. 3C VECUISI 90
 5. 11D UJUIASCA 118
 6. 5E IMPUBERE 130
 7. 12I SALAHOR 90
 8. N8 MAGNOLIE 124
 9. O4 GRASUL 86
 10. 15G ATAR0AXIE 128
 11. 2D REBO 64
 12. L1 PRODECAN 76
 13. 012 RITI 67

Top = 1190 puncte

 Clasamentul:

2. Ph20

 • Clubul: Internet Scrabble Club.

Ph20

3. Paula Chiroș, Somebody

 • Internet Scrabble Club

Cuvinte rare:

RITI

Rebo de Matei Gall
Solutia: PARMAC + LAC = PARMACLÂC. De la petricaaidimireanu.blogspot.com.

REBO

VECUISI

UJUIASCA

ATARAXIE

Definiții de la Dexonline.ro.

 

Scrabble Duplicat la ISC, 22 ianuarie 2020

Meciuri memorabile de Scrabble, Duplicatul zilei 22 ianuarie 2020.

Scrabble Duplicat Eliptic

Arena: Internet Scrabble Club, ISC.

Data: 22 ianuarie 2020.

Depunerile-top:

 1. H4 BRUDII 48
 2. G9 VEXAND 49
 3. F5 PROTIDE 93
 4. 12A INAPOIAU 82
 5. A8 PR0OFILAT 185
 6. 5E SPARGATOR 122
 7. 8H IMUNOGEN 110
 8. B10 FINALA 100
 9. B2 DRAMURI 79
 10. 14G DECEMVIR 92
 11. 11F EXARH0ATUL 86
 12. C10 TEAS 34
 13. O13 JIP 59
 14. N1 SECTIE 35
 15. 6J ZAU 67
 16. 15H HEC 73

Top = 1314 puncte

 Clasamentul:

1. Angelino Toader

 • Clubul: Internet Scrabble Club.

2. Cristina Antihi, Antihic

 • Internet Scrabble Club

4. Daniela-Danidor

 • Internet Scrabble Club.

DANIELA-DANIDOR

 

Cuvinte rare:

TEAS

VEXAND

BRUDII

Appius Claudius Crassus Sabinus Regillensis
Appius Claudius the Decemvir. Imagine de la anchor.fm.

 

IMUNOGEN

EXARHATUL

DECEMVIR

Definiții de la Dexonline.ro.

 

Scrabble Duplicat la ISC, 21 ianuarie 2020

Meciuri memorabile de Scrabble, Duplicatul zilei 21 ianuarie 2020.

Scrabble Duplicat

Scrabble Duplicat, Internet Scrabble Club, ISC, 21 ianuarie 2020.

Arena: Internet Scrabble Club, ISC.

Data: 21 ianuarie 2020.

Depunerile-top:

 1. H3 INTENS 14
 2. I5 INIEPTI 70
 3. H11 HABUC 80
 4. 8H SEVERUII 48
 5. 11E MACHIEUR0I 130
 6. N10 SILEN 35
 7. 3H INCADRAM 76
 8. 15J SAGUIA 75
 9. F7 POSOARUL 63
 10. 6G PENETRATA 64
 11. 5K SOFE 39
 12. O1 DOMNIA 45
 13. 13H BARJEL0E 48
 14. M5 FAXUL 32
 15. E3 LECTORA 71
 16. 4B UZBEC 44
 17. 3B FA 49

Top = 983 puncte

 Clasamentul:

2. Daniela-Danidor

 • Clubul: Internet Scrabble Club.

DANIELA-DANIDOR

6.Centura Neagră Cristian Isop, Meikyo

 • Clubul Sportiv Columna Drobeta-Turnu Severin

7. Ionuț Buzescu-Theavatar

 • Clubul Sportiv C.S.M. București.

Ionuț Buzescu-Theavatar

Cuvinte rare:
Posoar, sablon pentru litere
Posoar, sablon pentru litere. Fotografie de la omfal.ro.

POSOARUL

HABUC

INIEPTI

SILEN

SOFE

SEVERUII

SAGUIA

Definiții de la Dexonline.ro.

 

Scrabble Duplicat la ISC, 20 ianuarie 2020

Meciuri memorabile de Scrabble, Duplicatul zilei 20 ianuarie 2020.

Scrabble Duplicat

Arena: Internet Scrabble Club, ISC.

Data: 20 ianuarie 2020.

Depunerile-top:

 1. H4 GAUSI 44
 2. 8A CARMEATI 95
 3. I2 SMAH 41
 4. 2G PASALELE 72
 5. J4 STA0TNIC 81
 6. 11E RIDARII 89
 7. F10 GIPS 31
 8. 1L DECO 30
 9. 1B CUCI0LOR 80
 10. H10 RABDAM 81
 11. A8 CONTINUE 77
 12. I9 BARIE 59
 13. 2A VAZU 57
 14. 8J NAJNEI 75
 15. 3M FIX 61
 16. L4 EPONJ 30
 17. C1 UZURP 30
 18. B11 TRUST 22
 19. 6B VETO 43
 20. 4A FIRN 38

Top = 1136 puncte

 Clasamentul:

2. Daniel Baran, Nileda

 • Clubul: Internet Scrabble Club.

Daniel Baran, Nileda

4. Alegna22

 • Clubul: Internet Scrabble Club.

Alegna

6. Ionuț Buzescu-Theavatar

 • Clubul Sportiv C.S.M. București.

Ionuț Buzescu-Theavatar

Cuvinte rare:

GAUSI

SMAH

STATNIC

EPONJ

ELF

Paris Hotel De Ville Architecture Door - Hotel Deville Art Deco Art Nouveau
Paris Hotel De Ville Architecture Door – Hotel Deville Art Deco Art Nouveau. Fotografie de la fineartamerica.com.

DECO

PASALELE

FIRN

GAS

AHT

NAJNEI

Definiții de la Dexonline.ro.

 

Scrabble Duplicat la ISC, 18 ianuarie 2020

Meciuri memorabile de Scrabble, Duplicatul zilei 18 ianuarie 2020.

Scrabble Duplicat

Scrabble Duplicat, Internet Scrabble Club, ISC, 18 ianuarie 2020.

Arena: Internet Scrabble Club, ISC.

Data: 18 ianuarie 2020.

Depunerile-top:

 1. H7 SIRINX 50
 2. G8 BOBI 46
 3. 11C TAHMIN 36
 4. 10B VEDE 44
 5. 12H XENON 28
 6. H7 SIRINXURI 54
 7. 13B MODRULUI 81
 8. 14F FIR 53
 9. I6 RE0PAR 34
 10. 14A DALA 25
 11. 15A UNELE 41
 12. A6 TOCESC 31
 13. B2 SPASIT 24
 14. C3 UZAJ 75
 15. 1A VICTIME0 109
 16. 4A FAZAN 58
 17. 5I PEDEAUA 75
 18. O1 AROGANTI 275
 19. N8 SEPCUTA 76

Top = 1215 puncte

 Clasamentul:

1. Floria Bezan, Prettyflor

 • Clubul Sportiv Argus Târgu Frumos

2. Daniela-Danidor

 • Clubul: Internet Scrabble Club.

DANIELA-DANIDOR

5. Cristina Antihi, Antihic

 • Internet Scrabble Club

6. Emanuele

 • Internet Scrabble Club

Emanuele

 

10. Viorica Steflea, Vidi2004

 • Internet Scrabble Club

Cuvinte rare:
Dal
Semnul dal

DAL

SIRINX

PEDEAUA

SVEDE

TAHMIN

XENON

MODRULUI

Definiții de la Dexonline.ro.

 

Scrabble Duplicat la ISC, 17 ianuarie 2020

Meciuri memorabile de Scrabble, Duplicatul zilei 17 ianuarie 2020.

Scrabble Duplicat

Scrabble Duplicat, Internet Scrabble Club, ISC, 17 ianuarie 2020.

Arena: Internet Scrabble Club, ISC.

Data: 17 ianuarie 2020.

Depunerile-top:

 1. H3 APUNEAU 70
 2. 2E APASATE 73
 3. 3C COTIZAU 83
 4. 1A DEGET 48
 5. 4B PUFAI 54
 6. 10F LLANOS 20
 7. K5 ECARISAI 82
 8. 1J OSTEOM 34
 9. L4 FLEXOR 66
 10. 12H MIJIM 48
 11. 8A DESINA0TA 77
 12. 11C BEBI 42
 13. 12B C0UVIN 63
 14. M6 RACAR 30
 15. 13C TIRS 55
 16. N4 DUCT 26
 17. J12 JIG 38

Top = 909 puncte

 Clasamentul:

4. Daniela-Danidor

 • Clubul: Internet Scrabble Club.

DANIELA-DANIDOR

5. Coca Ilas, Coky

 • Clubul: Internet Scrabble Club.

Cuvinte rare:

(Definitii de la Dexonline.ro.)

EVI

SAPUNEAUA

Jig
Jig de pescuit. Fotografie de la abrevis.ro/pescuit-rapitor/carlige-jiguri-ancore/carlige-jig/jig-vanfook-nr-3-0-9g.html

JIG

ECARISAI

FLEXOR

RACAR

DUCT

OSTEOM

ROC

LLANOS

TIRS