Yamashita Yoshitsugu

Yamashita Yoshitsugu, first 10th dan judoka, Tenjin Shin’yo-ryu: Complete license.

Comentarii

Lasă un răspuns

Translate »