Cercul de Scrabble SIBIU

Cluburi românești de Scrabble

 

Cercul de Scrabble SIBIU

La 1 ianuarie 1986 lua fiinţă Cercul de Scrabble „SIBIU”, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Municipiul Sibiu, cu următoarea componenţă: Grigore Radu SCURTU – Preşedinte, Vasile UDILĂ – secretar, Alexandru BURCĂ, Tudor Dan CANŢER, Ioan MĂRGINEAN, Constantin MIRCEA, Dumitru OSIAC, Sorin RĂDOI, Alexandru RĂDULESCU, Alexandru TĂBAN, Ingrid TĂNĂSESCU, Carmen TÂRNOVAN.

Grigore Radu SCURTUGrigore Radu SCURTU

Vasile UDILĂVasile UDILĂ

Tudor Dan CANŢERTudor Dan CANŢER

Sorin RĂDOISorin RĂDOI

Alexandru RĂDULESCUAlexandru RĂDULESCU

Carmen TÂRNOVANCarmen TÂRNOVAN

Translate »