Federatia Romana de Scrabble

Asociații românești de Scrabble

Federația Română de Scrabble

Sigla Federatiei Romane de Scrabble
Sigla Federatiei Romane de Scrabble 1990

27 ianuarie 1990. La Bucureşti, în sediul F.R. Şah din str. Oţetari nr. 2, se desfăşoară ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ DE CONSTITUIRE A FEDERAŢIEI ROMÂNE DE SCRABBLE.
Iniţiativa convocării Adunării generale a avut-o Secţia Centrală de Scrabble, după o serie de discuţii dintre conducerea acesteia cu conducerea Ministerului Sportului, minister înfiinţat după Revoluţia din Decembrie 1989.

Proces verbal

În deschiderea adunării a luat cuvântul dl. Prof. Gheorghe CANDEA, secretarul Federaţiei Române de Şah. La sugestia domniei sale, s-au făcut propuneri pentru alegerea unui secretariat al adunării şi a unei comisii de validare a voturilor. Au fost propuşi Ştefan PALL şi Dorina ARHIP pentru a întocmi procesul verbal, Ninel ALDEA şi Matei GALL pentru comisia de validare. Dl. Gheorghe CANDEA a propus ca Biroul federal care va fi ales să fie format din 7 persoane: preşedinte, vicepreşedinte, secretar şi 4 membri. Propunerea a fost acceptată de Adunarea generală.
În continuare, Ninel ALDEA, responsabilul Comisiei Centrale de Scrabble din cadrul F.R. Şah, a prezentat scopul adunării: constituirea Federaţiei Române de Scrabble, în cadrul Ministerului Sporturilor. De asemenea a prezentat demersurile făcute de Comisia Centrală de Scrabble de pe lângă F.R. Şah pentru înfiinţarea F.R. Scrabble. Au fost citite în Adunarea generală:
– materialul prezentat Ministerului Sporturilor;
– proiectul de statut al F.R. Scrabble.
Au fost cerute participanţilor la Adunarea generală propuneri de îmbunătăţire a statutului prezentat.
Tinel ALDEA a propus să se formeze o comisie pentru elaborarea statutului şi a regulamentului de organizare a F.R. Scrabble, să se limiteze numărul comisiilor de lucru pe probleme la 7,acestea fiind: comisia de apel, tehnico-ştiinţifică, de competiţii şi de disciplină, de propagandă, informatizare şi educaţie, cea economică, de evidenţă şi clasificare şi colegiul central de arbitri.
preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul, precum şi colegiul central de arbitri să fie nejucători şi să nu intre în componenţa comisiilor de lucru pe probleme;
să se organizeze pregătirea copiilor şi a juniorilor;
să se modifice sistemul competiţional (4 concursuri obligatorii);
campionatul pe echipe să se joace în două etape (tur-retur).
Dan ŞTEFĂNESCU a cerut să aibă independenţa totală în publicistică şi în organizarea unor concursuri locale; alte propuneri sunt anexate la procesul verbal.
Lucian GAVRILEŢEANU s-a oferit să prelucreze pe calculator date privind clasificarea şi evidenţa jucătorilor.
În continuare Ninel ALDEA a arătat că fondurile oferite de Ministerul Sporturilor vor fi utilizate pentru închirierea unui sediu pentru F.R. Scrabble, pentru plata unui secretar al federaţiei, pentru un abonament şi pentru întreţinerea sediului. De asemenea, a făcut propuneri pentru obţinerea unor venituri suplimentare (din cotizaţii şi taxe de afiliere, înfiinţarea unei edituri proprii federaţiei, coordonarea producţiei standard) care vor fi utilizate pentru multiplicarea materialelor de concurs, vor veni în ajutorul tuturor cluburilor de scrabble din toată ţara, consolidând şi sporind baza lor materială.
A fost discutat programul competiţional al anului 1990, care va fi următorul:

Cupa României, Piatra Neamţ 30.04.- 02.05.;

Campionatul Individual Divizia A:
Ploieşti 23-25.03
Bucureşti 01-03.06
Braşov 10-12.08
Târnăveni 07-09.09
Buşteni 16-18.11

Divizia B:

Zona I
Buşteni 16-18.03
Tg. Jiu 13-15.04
Târgovişte 25-27.05
Olteniţa 31.08-02.09
Craiova 26-28.10
Zona a II-a
Braşov 06-08.04
Hunedoara 20-22.07
Târnăveni 07-09.09
Deva 02-14.10
Zona a III-a
Piatra Neamţ 04-06.06
Paşcani 13-15.09
Buzău 14-17.09

Concursul Naţional de Scrabble pentru Copii va avea loc la Târgovişte, între 10-12.04.1990.
S-au mai supus la vot două variante de participare a jucătorilor de scrabble la concursurile campionatului individual: participarea la 4 concursuri din 5 sau la 5 concursuri din 5. Au fost întrunite mai multe voturi pentru cea de-a doua variantă (17), decât pentru prima (15).
A fost supus Adunării generale, de către dl. Ninel ALDEA, proiectul de Regulament al F.R. Scrabble.
S-a trecut apoi la alegerea prin vot secret a conducerii F.R. Scrabble; această parte a adunării a fost condusă de dl. Gheorghe CANDEA.
Pentru funcţia de preşedinte au fost propuşi: Dan URSULEANU (nu s-a prezentat), Vasile POPA, Ştefan PALL, Ioan ROMAN, Ninel ALDEA (nu a fost de acord), Matei GALL, Dan GHINESCU (nu a fost de acord), Niculae MIHAI. Deoarece nici unul din candidaţii care au întrunit, în ordine, cel mai mare număr de voturi (Ştefan PALL – 18; Dan URSULEANU – 8) nu întrunise condiţia ca numărul de voturi să fie majoritar, s-a trecut la al doilea tur de scrutin, în urma căruia Ştefan PALL a fost ales cu 34 voturi.

Pentru funcţia de vicepreşedinte au rămas aceiaşi candidaţi; în plus, a fost propus Vasile NICHIFOROV. Întrucât Vasile POPA a întrunit 17 voturi, iar Matei GALL 15, s-a trecut la al doilea scrutin, în urma căruia Matei GALL a fost ales vicepreşedinte cu 23 voturi.
Pentru funcţia de secretar general al F.R. Scrabble, singura propunere a fost pentru Ninel ALDEA, care a fost ales în unanimitate de adunarea generală.
Înainte de a începe votarea membrilor biroului federal, Ninel ALDEA a propus ca din comitetul federal să facă parte preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul federaţiei, ceilalţi membri ai biroului federal, ca şi responsabilii secţiilor judeţene, preşedinţii consiliilor şi colegiilor pe probleme şi unii jucători fruntaşi.
Adunarea generală şi-a exprimat acordul prin vot deschis.

F. R. Scrabble 1990 Biroul Federal in sedinta la Busteni, Gura Diham
F. R. Scrabble 1990 Biroul Federal in sedinta la Busteni, Gura Diham; Matei Gall, Dan Ghinescu, Stefan Pall, Dorina Arhip, Vasile Popa, Ninel Aldea.

Pentru alegerea celorlalţi membri ai biroului federal, în afara propunerilor făcute anterior pentru funcţia de preşedinte, au mai fost propuşi: Florin BĂLĂNESCU, Gabriel ENE, Aurel COMAN, Dorina ARHIP, Dan GHINESCU, Claudia MIHAI, Sergiu DRĂGUŢ, Tinel ALDEA, Iuliana DUMITRESCU, Ruxanda VASILIU, Tudor CANŢER şi Dan Ştefănescu. Primii în ordinea numărului de voturi au fost: Vasile POPA (28), Dan GHINESCU (24), Dorina ARHIP (20), Dan URSULEANU (17), rezervă Florin BĂLĂNESCU (15).
Menţionăm că la această adunare au participat 45 persoane, reprezentând jucători de scrabble din Bucureşti, Braşov, Ploieşti, Olteniţa, Piatra Neamţ, Târnăveni, Craiova, Petroşani, Arad, Constanţa, Tg. Jiu, Deva, Târgovişte, Iaşi, Piteşti, Buzău, Buşteni. Lista lor a fost anexată la procesul verbal.
În încheiere, Gheorghe CANDEA şi Ninel ALDEA au felicitat participanţii pentru atmosfera de corectitudine, disciplină şi competenţă în care s-a desfăşurat adunarea, urând succes în activitatea viitoare nou-înfiinţatei Federaţii Române de Scrabble din cadrul Ministerului Sporturilor.

27 ianuarie 1990

Întocmit,

Ştefan PALL
Dorina ARHIP

 

Translate »